خرید پکیج آموزش مانتودوز زهرا حسینی

تصویر شاخص

آموزش مانتودوز زهرا حسینی یکی از کامل ترین دوره های مانتودوز مجازی است. دوره مانتو دوز شامل ۲۵ جلسه آموزشی است . بیش از ۲۰۰ فیلم آموزشی برای شما تهیه شده است .
در این دوره، آموزش ۱۲ مدل مانتو و پالتو ,به طور کامل مدل کشی, برش و دوخت می شود.
همچنین آموزش الگوکشی و دوخت تمام یقه های مختلف و انواع مختلف آستین آموزش داده شده است

در صورت بروز هرگونه مشکل در مشاهده یا خرید پکیج به شماره زیر در واتسپ پیام دهید:

۰۹۳۷۷۹۰۵۶۷۵

آموزش دوخت مانتو

پشتیبانی از دوره آموزش خیاطی

توجه کنید که خرید از سایت شامل پشتیبانی نمی شود. برای پشتیبانی به پیج دوخت  ( @d.o.o.k.h.t) مراجعه کنید.

سرفصل های دوره مانتو دوز:

سرفصل های دوره به شرح زیر است:

جلسه اول

جلسه اول شامل مباحث زیر می باشد:

 1. سخن اول
 2. ابزار موردنیازخیاطی
 3. اندازه گیری صحیح
 4. شالوده اصلی بالاتنه
 5. کنترل کمربالاتنه
 6. پنس پهلو وزیرسینه
 7. پنس کج یااریب
 8. حجیم کردن پنس پهلو و زیر سینه
 9. لقی حلقه ویقه
 10. پنس طلایی

 جلسه دوم

جلسه دوم دوره آموزش مانتودوز شامل ایرادهای اندامی بالاتنه است:

 1. برش کارور
 2. ایراد اندامی باسن تخت
 3.  شکم تخت
 4.   سینه برجسته و شکم تخت
 5. سینه بیش از حد برجسته
 6.  روی ران و بغل ران برجسته
 7.  سینه کوچک
 8.  ایراد اندامی شکم برجسته
 9.  پهلوی برجسته
 10.   پهلوی برجسته و باسن برجسته
 11.  سرشانه افتاده
 12.  قوز
 13. برش سرشانه
 14. آماده سازی لباس تنگ یافون
 15. لباس کمرجدا
 16. رگالی کردن

جلسه سوم

مطالب آموزشی در جلسه سوم به شرح زیر است:

 1. تکنیک دوختی آشنایی با دوخت چرخ خیاطی
 2.  دوخت یه پایه, دو پایه, نیش
 3. دوخت حریر دوزی
 4. پارچه سازی
 5. دوخت کردی یا جین
 6. دوخت تزئینی گت
 7.  فارسی بر کردن
 8. اشتباهات زانفیکس
 9. زیپ معمولی
 10. زیپ مخفی
 11. شناخت پارچه
 12.  شناخت لایی چسب

جلسه چهارم

جلسه چهارم دوره مانتودوز شامل الگوکشی انواع آستین است :

 1.  اندازه گیری آستین
 2. شالوده آستین
 3. آستین مچ
 4.  پاکتی
 5. آستین کلوش
 6.  پفی
 7. دوخت آستین پاکت جدا
 8.  آستین پاکت سرخود
 9. کش دوزی آستین
 10. ایراد اندامی بازوی چاق

جلسه پنجم

آموزش های دوره مانتو دوز در جلسه پنجم به شرح زیر است:

 1.  جیب پهلو
 2.  پاکت جدا
 3.   آلمانی
 4.  قزن
 5. تنبلانه دست دوزی
 6.  سجاف دکمه مخفی
 7.  قاپک
 8.  جا دکمه
 9. چسباندن لایی حریر
 10.  دکمه مخفی
 11.  پیلی
 12.  بندینک
 13.  پیاله چین سوزنی

جلسه ششم

جلسه ششم دوره مانتودوز شامل آموزش الگوکشی انواع یقه می باشد که به شرح زیر است:

 1.  یقه آخوندی
 2.  یقه مردانه
 3.  فرنچی
 4.  یقه شکاری
 5.  یقه های تخت
 6.  هفت برگردان
 7.  آرشال
 8.  آمریکایی
 9.  آرشال پشت یقه دار
 10.  انگلیسی سجاف جدا
 11.  یقه انگلیسی سجاف سرخود

 جلسه هفتم

آموزش های مربوط به جلسه هفتم دوره مانتودوز به دوخت انواع یقه می پردازد و به شرح زیر است:

 1. برش یقه های تخت
 2. برش یقه های غیر تخت
 3.  یقه دالبر
 4.  چهارگوش
 5. شکاری
 6.  آخوندی
 7.  مردانه
 8.  فرنچی
 9.  شکاری مدل دار
 10.  هفت برگردان
 11.  انگلیسی
 12.  آمریکایی
 13. آرشال

 جلسه هشتم

در این جلسه با الگوکشی انواع کیمونوها آشنا خواهید شد:

 1. اطرح درس
 2. الگوکشی کیمونو
 3. لقی گیری و کشیدگی کیمونو
 4. سجاف کیمونو
 5. کیمونو رگلان
 6. مانتو خفاشی
 7. کیمونو پانچ
 8. الگوکشی کیمونو پیلی۱
 9. مدل کشی کیمونو کلوش
 10. کیمونو۲و۳
 11. کیمونو چهار
 12. دوخت های کیمونو

 جلسه نهم

در این جلسه می توانید مباحث زیر را مشاهده کنید:

 1. مدل کشی ۱
 2.  ۲
 3. ۳
 4.  ۴
 5.  ۵
 6.  ۶
 7. مدل کشی بالاتنه
 8. مدل کشی آستین

 جلسه دهم

آموزش های این جلسه از دوره مانتودوز شامل مباحث زیر می باشد:

 1. مدلکشی چیندار۱
 2.  چیندار۲
 3.  چیندار۳
 4. انتظارات عملکردی

 

 جلسه یازدهم

 1.  مدل کشی برش فیانگو
 2. برشدار ۲
 3.  برشدار ۳

 

 جلسه دوازدهم

 1. مدل کشی غیرقرینه
 2.  غیرقرینه
 3. انتظارات

 

جلسه سیزدهم

 1. مدل کشی پالتو
 2.  بارونی
 3.  پالتو

 جلسه چهاردهم

در جلسه چهاردهم درس الگوکشی, برش و دوخت یک کیمونو نخی به شما آموزش داده خواهد شد.

 1. طرح درس
 2. الگوکشی کیمونو
 3. برش مانتو وسجاف
 4. توضیحات کلی دوخت
 5. دوخت کیمونو
 6. دوخت پاکت آستین

 جلسه پانزدهم

در جلسه شما می توانید تمام مراحل دوخت یک مانتو آبشاری زیبا را یاد بگیرید.

 1. طرح درس
 2. مانتو ابشاری-مدل کشی جدید
 3. توضیحات الگو و برش
 4. توضیحات اولیه و دوخت مانتو
 5. نوار دوزی دور مانتو
 6. دوخت آستین
 7. وصل آستین
 8. اتمام کار

 جلسه شانزدهم

مبحث پیش رو حاوی یک مانتو دخترانه چین دار است که  از الگوکشی, برش و دوخت آن را یاد می گیرید.

 1. طرح درس
 2. مدلکشی مانتوزرد
 3. مدلکشی آستین مانتو زرد
 4. برش مانتو زرد
 5. چین کش کردن
 6. دوخت بالاتنه
 7. دوخت سجاف بالاتنه
 8. آماده سازی آستین
 9. وصل آستین و تکمیل مانتو

 جلسه هفدهم

در جلسه هفدهم یک مانتو سوئیت دخترانه را به شما آموزش خواهیم داد.

 1. طرح درس
 2. الگوکشی
 3. مدلکشی آستین
 4. برش مانتو
 5. سجاف جلو درست
 6. آماده سازی جیب
 7. دوخت جیب
 8. وصل بالاتنه
 9.  مچ
 10. وصل آستین و اتمام کار

 

 جلسه هجدهم

 1. طرح درس
 2. قسمت اول مانتو رگالی
 3.  مانتو رگالی۲
 4.  سوم مانتو رگالی

 جلسه نوزدهم

در این جلسه آموزش یک مانتو گت دار زیبا را آموزش خواهید دید:

 1. طرح درس
 2. مدل کشی
 3. دوخت بالا تنه
 4. دوخت لیفه مانتو
 5. وصل بالاتنه به دامن
 6. نوار داخل لیفه
 7. اماده سازى استین
 8. وصل آستین

 جلسه بیستم

در این درس شما با دوخت مانتو با آستین لاله ای آشنا خواهید شد:

 1. طرح درس
 2. توضیحات دوخت
 3. دوخت یقه
 4. گان دو زی سجاف یقه
 5. وصل یقه و سرشانه
 6. دوخت پنس و پهلو
 7. دوخت آستین قسمت اول
 8.  آستین قسمت دوم
 9. وصل آستین

 

 جلسه بیست و یک

 1. طرح درس
 2. مدل کشی
 3. نکات برش و دوخت
 4. چین کش کردن قسمت پایین مانتو
 5. دوخت جیب
 6.  سجاف جلو و پهلو
 7.  استین

 

جلسه بیست و دوم

در این درس شما یک کیمونو مجلسی را به خوبی یاد خواهید گرفت:

 1. طرح درس
 2. الگوکشی
 3. برش مانتو
 4. برش سجاف
 5. توضیحات برش و دیزاین تور
 6. دوخت کیمونو مجلسی
 7. فارسی برکردن سجاف مانتو
 8. دوخت نهایی

 جلسه بیست و سوم

در این درس شما می توانید مراحل دوخت مانتو با آسترکشی را یاد بگیرید:

 1. توضیحات اولیه
 2. مدلکشی
 3. توضیحات برش ودوخت
 4. دوخت قسمت جلو
 5. دوخت قسمت پشت
 6. توضیح و دوخت آستین

 

جلسه بیست و چهارم

در این درس شما با نکات مهم در زمینه ی دوخت مانتو مغزی دوزی آشنا خواهید شد:

 1. طرح درس
 2. الگوکشی
 3. توضیحات الگو و برش
 4. برش استین
 5. برش نواراریب
 6. آماده سازى مغزى
 7. مغزى یقه و نوار جلو مانتو
 8. نکات وصل یقه و سجاف
 9.  آستین و نهایی

 

جلسه بیست و پنجم

در این درس شما با نکات مهم در زمینه ی دوخت پالتو چرم آشنا خواهید شد:

 1. طرح درس
 2. الگوکشی پالتو چرم
 3. توضیحات برش پارچه چرم
 4.  برش ها و رودوز
 5. تزئینات بالاتنه پالتو
 6. جیب فیلتاب برای پالتو
 7. دوخت پل کمربند
 8.  یقه
 9. وصل یقه به بالاتنه و آستر
 10. دوخت آستین
 11. وصل آستین

 

 

سخن اول دوختهانمایش رایگان

طرح درس-جلسه اولنمایش رایگان

ابزار موردنیازخیاطینمایش رایگان

اندازه گیری صحیحنمایش رایگان

شالوده اصلی بالاتنه

کنترل کمربالاتنه

پنس پهلو وزیرسینه

پنس کج یااریب

حجیم کردن پنس پهلو و زیر سینه

لقی حلقه ویقه

پنس طلایی

برش کارور-جلسه دوم

ایراد اندامی باسن تخت

ایراداندامی شکم تخت

ایراد اندامی سینه برجسته و شکم تخت

ایراداندامی سینه بیش از حد برجسته

ایراداندامی روی ران و بغل ران برجسته

ایراد اندامی سینه کوچک

ایراد اندامی شکم برجسته

ایراد اندامی پهلوی برجسته

ایراد اندامی پهلوی برجسته و باسن برجسته

ایراد اندامی سرشانه افتاده

ایراد اندامی قوز

برش سرشانه

آماده سازی لباس تنگ یافون

لباس کمرجدا

رگالی کردن

دوخت حریر دوزی-جلسه سوم

پارچه سازی

دوخت کردی یا جین

دوخت تزیینی گت

فارسی بر کردن

اشتباهات زانفیکس

زیپ معمولی

زیپ مخفی

شناخت پارچه

شناخت لایی چسب

تکنیک دوختی آشنایی با دوخت چرخ خیاطی

اندازه گیری آستین-جلسه چهارم

شالوده آستین

آستین مچ

آستین پاکتی

استین کلوش

آستین پفی

دوخت آستین پاکت جدا

دوخت آستین پاکت سرخود

ایراد اندامی بازوی چاق

کش دوزی آستین-جلسه چهارم

دوخت جیب پهلو-جلسه پنجم

دوخت جیب پاکت جدا

دوخت ججیب آلمانی

دوخت قزن

تنبلانه دست دوزی

دوخت سجاف دکمه مخفی

دوخت قاپک

دوخت جادکمه

چسباندن لایی حریر-جلسه پنجم

دوخت دکمه مخفی-جلسه پنجم

دوخت پیلی-جلسه پنجم

دوخت بندینک-جلسه پنجم

دوخت پیاله چین سوزنی-جلسه پنجم

الگوکشی یقه آخوندی-جلسه ششم

یقه مردانه

الگوکشی یقه فرنچی

یقه شکاری

یقه تخت قسمت اول

یقه تخت قسمت دوم

یقه هفت برگردان دار

الگوکشی یقه آرشال

یقه آمریکایی

آرشال پشت یقه دار

یقه انگلیسی سجاف جدا

انگلیسی سجاف سر خود

برش یقه های تخت-جلسه هفتم

برش یقه های غیر تخت

دوخت یقه دالبر

دوخت یقه چهارگوش

دوخت یقه شکاری

دوخت یقه آخوندی

دوخت یقه مردانه

دوخت یقه فرنچی

دوخت یقه شکاری مدلدار

دوخت یقه هفت برگردان دار

دوخت یقه آرشال

دوخت برش یقه انگلیسی - برش

دوخت یقه انگلیسی قسمت اول

دوخت یقه انگلیسی قسمت دو

دوخت یقه آمریکایی

طرح درس-جلسه هشتم

الگوکشی کیمونو

لقی گیری و کشیدگی کیمونو

سجاف کیمونو

کیمونو رگلان

مانتو خفاشي

کیمونو پانچ

کیمونو پیلی

كيمونو كلوش

كيمونو كلوش

کیمونو مدل 2و3

کیمونو چهار

دوخت های کیمونو

مدل كشي1-جلسه نهم

مدل کشی2

مدل کشی3

مدل کشی4

مدلکشی5

مدلکشی6

مدل کشی7

مدل کشی8

مدلکشی چیندار-جلسه دهم

مدلکشی چیندار2

مدلکشی چیندار3

انتظارات عملکردی

مدل كشی برش فیانگو-جلسه یازدهم

مدل كشي برشدار

مدل كشي برشدار

مدل کشی غیرقرینه-جلسه دوازدهم

غیرقرینه

انتظارات عملکردی

مدل کشی پالتو-جلسه سیزدهم

مدلکشی بارونی

مدل کشی پالتو کلاه دار آزاد

طرح درس-جلسه چهاردهم

الگوکشی کیمونو

برش مانتو وسجاف

توضیحات کلی دوخت

دوخت کیمونو

دوخت پاکت آستین

طرح درس-جلسه پانزدهم

مدل کشی

توضيحات الگو و برش

توضیحات اولیه

نوار دوزی دور مانتو

دوخت آستين

وصل آستين

اتمام کار

طرح درس-جلسه شانزدهم

مدلکشی مانتوزرد

مدلکشی آستین مانتو

برش مانتو

چین کش کردن

دوخت بالاتنه

دوخت سجاف بالاتنه

آماده سازی آستین

وصل آستین و تکمیل مانتو

طرح درس-جلسه هفدهم

الگوکشی

مدلکشی آستین

برش مانتو

سجاف جلو

آماده سازی جیب

دوخت جیب

وصل بالاتنه

آماده سازی مچ

وصل آستین و اتمام کار

طرح درس-جلسه هجدهم

مدل كشي

قسمت اول مانتورگالی

قسمت دوم مانتورگالی

قسمت سوم مانتورگالی

طرح درس-جلسه نوزدهم

مدل کشی

دوخت بالاتنه

دوخت ليفه مانتو

آماده سازى آستين

وصل آستین

طرح درس-جلسه بیستم

توضيحات دوخت

دوخت يقه

گان دو زی سجاف یقه

وصل يقه و سرشانه

دوخت پنس و پهلو

دوخت آستين قسمت اول

دوخت آستين قسمت دوم

وصل استین

طرح درس-جلسه بیست و یک

مدلکشی

نکات برش و دوخت

چین کش کردن قسمت پایین مانتو

دوخت جیب

دوخت سجاف جلو و پهلو

طرح درس-جلسه ببست و دوم

الگوکیمونو -مجلسی

برش مانتو

برش سجاف

توضیحات برش و دیزاین تور

دوخت کیمونو

فارسی برکردن سجاف مانتو

کیمونو دوخت نهایی

طرح درس-جلسه بیست و سوم

مدلکشی

توضیحات برش ودوخت

دوخت قسمت جلو

دوخت قسمت پشت

آماده سازی و دوخت آستین

طرح درس-جلسه بیست و چهار

توضیحات الگو و برش

برش آستین

برش نوار اریب

دوخت مغزى يقه و نوار جلو مانتو

وصل یقه و سجاف

آماده سازی آستین و نهایی

طرح درس پالتو چرم-جلسه بیست و پنج

الگوکشی پالتو چرم

توضیحات برش

دوخت برش ها و رودوز

تزئینات بالاتنه پالتو

دوخت جیب فیلتاب برای پالتو

دوخت پل کمربند

دوخت یقه

وصل یقه به بالاتنه و آستر

دوخت آستین

وصل آستين

سخن آخر

قیمت دوره

1,600,000 تومان

امتیازی ثبت نشده است
تعداد دانشجو : 134
تاریخ انتشار: 17 اسفند 1400تعداد بازدید: 8082
قوانین استفاده
قیمت دوره

1,600,000 تومان