خرید پکیج آموزش مانتودوز زهرا حسینی

تصویر شاخص

دوره مانتو دوز شامل ۲۵ جلسه آموزشی است و بیش از ۲۰۰ فیلم آموزشی برای شما تهیه شده است
در این دوره، آموزش ۱۲ مدل مانتو و پالتو ,به طور کامل مدل کشی, برش و دوخت می شود.
همچنین آموزش الگوکشی و دوخت تمام یقه های مختلف و انواع مختلف آستین آموزش داده شده است

در صورت بروز هرگونه مشکل در مشاهده یا خرید پکیج به شماره زیر در واتسپ پیام دهید:

۰۹۳۷۷۹۰۵۶۷۵

 

سرفصل های دوره به شرح زیر است:

#جلسه_اول

جلسه اول شامل مباحث زیر می باشد:

۱-سخن اول

۲-ابزار موردنیازخیاطی

۳-اندازه گیری صحیح

۴-شالوده اصلی بالاتنه

۵-کنترل کمربالاتنه

۶-پنس پهلو وزیرسینه

۷-پنس کج یااریب

۸-حجیم کردن پنس پهلو و زیر سینه

۹-لقی حلقه ویقه

۱۰-پنس طلایی

#جلسه_دوم
جلسه دوم دوره آموزش مانتودوز شامل موارد زیر است:

۱ -برش کارور
۲- ایراد اندامی باسن تخت
۳ -ایراداندامی شکم تخت
۴- ایراد اندامی سینه برجسته و شکم تخت
۵ -ایراداندامی سینه بیش از حد برجسته
۶- یراداندامی روی ران و بغل ران برجسته
۷ -ایراد اندامی سینه کوچک
۸- ایراد اندامی شکم برجسته
۹ -ایراد اندامی پهلوی برجسته
۱۰- ایراد اندامی پهلوی برجسته و باسن برجسته
۱۱ -ایراد اندامی سرشانه افتاده
۱۲ -ایراداندامی قوز
۱۳- برش سرشانه
۱۴ -آماده سازی لباس تنگ یافون
۱۵ -لباس کمرجدا
۱۶ -رگالی کردن

#جلسه_سوم

مطالب آموزشی در جلسه سوم به شرح زیر است:

۱- تکنیک دوختی آشنایی با دوخت چرخ خیاطی
۲- دوخت یه پایه, دو پایه, نیش
۳- دوخت حریر دوزی
۴- پارچه سازی
۵- دوخت کردی یا جین
۶- دوخت تزئینی گت
۷- فارسی بر کردن
۸- اشتباهات زانفیکس
۹- زیپ معمولی
۱۰- زیپ مخفی
۱۱- شناخت پارچه
۱۲- شناخت لایی چسب

#جلسه_چهارم

جلسه چهارم دوره مانتودوز شامل آموزش های زیر است:
۱- اندازه گیری آستین
۲- شالوده آستین
۳- آستین مچ
۴- آستین پاکتی
۵- آستین کلوش
۶- آستین پفی
۷- دوخت آستین پاکت جدا
۸- دوخت آستین پاکت سرخود
۹- کش دوزی آستین
۱۰- ایراد اندامی بازوی چاق

#جلسه_پنجم
آموزش های دوره مانتو دوز در جلسه پنجم به شرح زیر است:
۱- دوخت جیب پهلو
۲- دوخت جیب پاکت جدا
۳- دوخت جیب آلمانی
۴- دوخت قزن
۵- تنبلانه دست دوزی
۶- دوخت سجاف دکمه مخفی
۷- دوخت قاپک
۸- دوخت جا دکمه
۹- چسباندن لایی حریر
۱۰- دوخت دکمه مخفی
۱۱- دوخت پیلی
۱۲- دوخت بندینک
۱۳- دوخت پیاله چین سوزنی

#جلسه_ششم
جلسه ششم دوره مانتودوز شامل آموزش الگوکشی یقه می باشد که به شرح زیر است:
۱-الگوکشی یقه آخوندی
۲-الگوکشی یقه مردانه
۳-الگوکشی یقه فرنچی
۴-الگوکشی یقه شکاری
۵-الگوکشی یقه های تخت
۶-الگوکشی یقه هفت برگردان
۷-الگوکشی یقه آرشال
۸-الگوکشی یقه آمریکایی
۹-الگوکشی یقه آرشال پشت یقه دار
۱۰-الگوکشی یقه انگلیسی سجاف جدا
۱۱-الگوکشی یقه انگلیسی سجاف سرخود

#جلسه_هفتم
آموزش های مربوط به جلسه هفتم دوره مانتودوزبه شرح زیر است:
۱-برش یقه های تخت
۲-برش یقه های غیر تخت
۳-دوخت یقه دالبر
۴-دوخت یقه چهارگوش
۵-دوخت یقه شکاری
۶-دوخت یقه آخوندی
۷-دوخت یقه مردانه
۸-دوخت یقه فرنچی
۹-دوخت یقه شکاری مدل دار
۱۰-دوخت یقه هفت برگردان
۱۱-دوخت یقه انگلیسی
۱۲-دوخت یقه آمریکایی
۱۳-دوخت یقه آرشال

#جلسه_هشتم
در این جلسه با الگوکشی انواع کیمونوها آشنا خواهید شد:
۰-اطرح درس
۱-الگوکشی کیمونو
۲-لقی گیری و کشیدگی کیمونو
۳-سجاف کیمونو
۴-کیمونو رگلان
۵-مانتو خفاشی
۶-کیمونو پانچ
۷-کیمونو پیلی۱
۸-کیمونو کلوش
۹-کیمونو۲و۳
۱۰-کیمونو چهار
۱۱-دوخت های کیمونو

#جلسه_نهم
در این جلسه می توانید مباحث زیر را مشاهده کنید:
۱-مدل کشی ۱
۲-مدل کشی ۲
۳-مدل کشی ۳
۴-مدل کشی ۴
۵-مدل کشی ۵
۶-مدل کشی ۶
۷-مدل کشی بالاتنه
۸-مدل کشی آستین

#جلسه_دهم
آموزش های این جلسه از دوره مانتودوز شامل مباحث زیر می باشد:
۱-مدلکشی چیندار۱
۲-مدلکشی چیندار۲
۳-مدلکشی چیندار۳
۴-انتظارات عملکردی

 

#جلسه_یازدهم
۱-مدل کشی برش فیانگو
۲-مدل کشی برشدار ۲
۳-مدل کشی برشدار ۳

 

#جلسه_دوازدهم
۱-مدل کشی غیرقرینه
۲-مدل کشی غیرقرینه
۳-انتظارات

#جلسه_سیزدهم
۱-مدل کشی پالتو
۲-مدلکشی بارونی
۳-مدل کشی پالتو

#جلسه_چهاردهم
در جلسه چهاردهم درس الگوکشی, برش و دوخت یک کیمونو نخی به شما آموزش داده خواهد شد.
۱-طرح درس
۲-الگوکشی کیمونو
۳-برش مانتو وسجاف
۴-توضیحات کلی دوخت
۵-دوخت کیمونو
۶-دوخت پاکت آستین

#جلسه_پانزدهم
در جلسه شما می توانید تمام مراحل دوخت یک مانتو آبشاری زیبا را یاد بگیرید.
۱-طرح درس
۲-مانتو ابشاری-مدل کشی جدید
۳-توضیحات الگو و برش
۴-مانتو آبشاری-توضیحات اولیه و دوخت مانتو
۵-مانتو آبشاری-نوار دوزی دور مانتو
۶-مانتوآبشاری-دوخت آستین
۷-مانتو ابشاری-وصل آستین
۸-مانتو ابشاری-اتمام کار

#جلسه_شانزدهم
در این جلسه شما می توانید یک مانتو دخترانه چین دار را از الگوکشی, برش و دوخت آن را یاد بگیرید.
۱-طرح درس
۲-مدلکشی مانتوزرد
۳-مدلکشی آستین مانتو زرد
۴-برش مانتو زرد
۵-چین کش کردن
-۶دوخت بالاتنه
۷-دوخت سجاف بالاتنه
۸-آماده سازی آستین
۹-وصل آستین و تکمیل مانتو

#جلسه_هفدهم
در جلسه هفدهم یک مانتو سوئیت دخترانه را به شما آموزش خواهیم داد.
۱-طرح درس
۲-الگوکشی
۳-مدلکشی آستین
۴-برش مانتو
۵-سجاف جلو درست
۶-آماده سازی جیب
۷-دوخت جیب
۸-وصل بالاتنه
۹-آماده سازی مچ
۱۰-وصل آستین و اتمام کار

 

#جلسه_هجدهم
۱-طرح درس
۲ -قسمت اول مانتو رگالی
۳- قسمت دوم مانتو رگالی
۴ -قسمت سوم مانتو رگالی

#جلسه_نوزدهم
در این جلسه آموزش یک مانتو گت دار زیبا را آموزش خواهید دید:
۱-طرح درس
۲-مدل کشی
۳-دوخت بالا تنه
۴-دوخت لیفه مانتو
۵-وصل بالاتنه به دامن
۶-نوار داخل لیفه
۷-اماده سازى استین
۸-وصل آستین

#جلسه_بیستم
در این درس شما با دوخت مانتو با آستین لاله ای آشنا خواهید شد:
۱-طرح درس
۲-توضیحات دوخت
۳-دوخت یقه
۴-گان دو زی سجاف یقه
۵-وصل یقه و سرشانه
۶-دوخت پنس و پهلو
۷-دوخت آستین قسمت اول
۸-دوخت آستین قسمت دوم
۹-وصل آستین

 

#جلسه_بیست_ویک
در این جلسه یک مانتو اسپورت مجلسی دوخت می شود و آموزش آن در اختیار شما قرار خواهد گرفت:
۱-طرح درس
۲-مدل کشی
۳-نکات برش و دوخت
۴-چین کش کردن قسمت پایین مانتو
۵-دوخت جیب
۶-دوخت سجاف جلو و پهلو
۷-دوخت استین

 

#جلسه_بیست_ودوم
در این درس شما یک کیمونو مجلسی را به خوبی یاد خواهید گرفت:
۱-طرح درس
۲-الگوکشی
۳-برش مانتو
۴- برش سجاف
۵-توضیحات برش و دیزاین تور
۶-دوخت کیمونو مجلسی
۷-فارسی برکردن سجاف مانتو
۸- دوخت نهایی

#جلسه_بیست_وسوم
در این درس شما می توانید مراحل دوخت مانتو با آسترکشی را یاد بگیرید:
۱-توضیحات اولیه
۲-مدلکشی
۳-توضیحات برش ودوخت
۴-دوخت قسمت جلو
۵-دوخت قسمت پشت
۶-آماده سازی و دوخت آستین

#جلسه_بیست_وچهارم
در این درس شما با نکات مهم در زمینه ی دوخت مانتو مغزی دوزی آشنا خواهید شد:
۱-طرح درس

۲-الگوکشی

۳-توضیحات الگو و برش

۴-برش استین

۵-برش نواراریب

۶-آماده سازى مغزى

۷-دوخت مغزى یقه و نوار جلو مانتو

۸-وصل یقه و سجاف

۹-آماده سازی آستین و نهایی

#جلسه_بیست_وپنجم
در این درس شما با نکات مهم در زمینه ی دوخت پالتو چرم آشنا خواهید شد:
۱-طرح درس

۲-الگوکشی پالتو چرم

۳-توضیحات برش پارچه چرم

۴-دوخت برش ها و رودوز

۵-تزئینات بالاتنه پالتو

۶-دوخت جیب فیلتاب برای پالتو

۷-دوخت پل کمربند

۸-دوخت یقه

۹-وصل یقه به بالاتنه و آستر

۱۰-دوخت آستین

۱۱-وصل آستین

 

 

سخن اول دوختهانمایش رایگان

طرح درس-جلسه اولنمایش رایگان

ابزار موردنیازخیاطینمایش رایگان

اندازه گیری صحیحنمایش رایگان

شالوده اصلی بالاتنه

کنترل کمربالاتنه

پنس پهلو وزیرسینه

پنس کج یااریب

حجیم کردن پنس پهلو و زیر سینه

لقی حلقه ویقه

پنس طلایی

برش کارور-جلسه دوم

ایراد اندامی باسن تخت

ایراداندامی شکم تخت

ایراد اندامی سینه برجسته و شکم تخت

ایراداندامی سینه بیش از حد برجسته

ایراداندامی روی ران و بغل ران برجسته

ایراد اندامی سینه کوچک

ایراد اندامی شکم برجسته

ایراد اندامی پهلوی برجسته

ایراد اندامی پهلوی برجسته و باسن برجسته

ایراد اندامی سرشانه افتاده

ایراد اندامی قوز

برش سرشانه

آماده سازی لباس تنگ یافون

لباس کمرجدا

رگالی کردن

دوخت حریر دوزی-جلسه سوم

پارچه سازی

دوخت کردی یا جین

دوخت تزیینی گت

فارسی بر کردن

اشتباهات زانفیکس

زیپ معمولی

زیپ مخفی

شناخت پارچه

شناخت لایی چسب

تکنیک دوختی آشنایی با دوخت چرخ خیاطی

اندازه گیری آستین-جلسه چهارم

شالوده آستین

آستین مچ

آستین پاکتی

استین کلوش

آستین پفی

دوخت آستین پاکت جدا

دوخت آستین پاکت سرخود

ایراد اندامی بازوی چاق

کش دوزی آستین-جلسه چهارم

دوخت جیب پهلو-جلسه پنجم

دوخت جیب پاکت جدا

دوخت ججیب آلمانی

دوخت قزن

تنبلانه دست دوزی

دوخت سجاف دکمه مخفی

دوخت قاپک

دوخت جادکمه

چسباندن لایی حریر-جلسه پنجم

دوخت دکمه مخفی-جلسه پنجم

دوخت پیلی-جلسه پنجم

دوخت بندینک-جلسه پنجم

دوخت پیاله چین سوزنی-جلسه پنجم

الگوکشی یقه آخوندی-جلسه ششم

یقه مردانه

الگوکشی یقه فرنچی

یقه شکاری

یقه تخت قسمت اول

یقه تخت قسمت دوم

یقه هفت برگردان دار

الگوکشی یقه آرشال

یقه آمریکایی

آرشال پشت یقه دار

یقه انگلیسی سجاف جدا

انگلیسی سجاف سر خود

برش یقه های تخت-جلسه هفتم

برش یقه های غیر تخت

دوخت یقه دالبر

دوخت یقه چهارگوش

دوخت یقه شکاری

دوخت یقه آخوندی

دوخت یقه مردانه

دوخت یقه فرنچی

دوخت یقه شکاری مدلدار

دوخت یقه هفت برگردان دار

دوخت یقه آرشال

دوخت برش یقه انگلیسی - برش

دوخت یقه انگلیسی قسمت اول

دوخت یقه انگلیسی قسمت دو

دوخت یقه آمریکایی

طرح درس-جلسه هشتم

الگوکشی کیمونو

لقی گیری و کشیدگی کیمونو

سجاف کیمونو

کیمونو رگلان

مانتو خفاشي

کیمونو پانچ

کیمونو پیلی

كيمونو كلوش

كيمونو كلوش

کیمونو مدل 2و3

کیمونو چهار

دوخت های کیمونو

مدل كشي1-جلسه نهم

مدل کشی2

مدل کشی3

مدل کشی4

مدلکشی5

مدلکشی6

مدل کشی7

مدل کشی8

مدلکشی چیندار-جلسه دهم

مدلکشی چیندار2

مدلکشی چیندار3

انتظارات عملکردی

مدل كشی برش فیانگو-جلسه یازدهم

مدل كشي برشدار

مدل كشي برشدار

مدل کشی غیرقرینه-جلسه دوازدهم

غیرقرینه

انتظارات عملکردی

مدل کشی پالتو-جلسه سیزدهم

مدلکشی بارونی

مدل کشی پالتو کلاه دار آزاد

طرح درس-جلسه چهاردهم

الگوکشی کیمونو

برش مانتو وسجاف

توضیحات کلی دوخت

دوخت کیمونو

دوخت پاکت آستین

طرح درس-جلسه پانزدهم

مدل کشی

توضيحات الگو و برش

توضیحات اولیه

نوار دوزی دور مانتو

دوخت آستين

وصل آستين

اتمام کار

طرح درس-جلسه شانزدهم

مدلکشی مانتوزرد

مدلکشی آستین مانتو

برش مانتو

چین کش کردن

دوخت بالاتنه

دوخت سجاف بالاتنه

آماده سازی آستین

وصل آستین و تکمیل مانتو

طرح درس-جلسه هفدهم

الگوکشی

مدلکشی آستین

برش مانتو

سجاف جلو

آماده سازی جیب

دوخت جیب

وصل بالاتنه

آماده سازی مچ

وصل آستین و اتمام کار

طرح درس-جلسه هجدهم

مدل كشي

قسمت اول مانتورگالی

قسمت دوم مانتورگالی

قسمت سوم مانتورگالی

طرح درس-جلسه نوزدهم

مدل کشی

دوخت بالاتنه

دوخت ليفه مانتو

آماده سازى آستين

وصل آستین

طرح درس-جلسه بیستم

توضيحات دوخت

دوخت يقه

گان دو زی سجاف یقه

وصل يقه و سرشانه

دوخت پنس و پهلو

دوخت آستين قسمت اول

دوخت آستين قسمت دوم

وصل استین

طرح درس-جلسه بیست و یک

مدلکشی

نکات برش و دوخت

چین کش کردن قسمت پایین مانتو

دوخت جیب

دوخت سجاف جلو و پهلو

طرح درس-جلسه ببست و دوم

الگوکیمونو -مجلسی

برش مانتو

برش سجاف

توضیحات برش و دیزاین تور

دوخت کیمونو

فارسی برکردن سجاف مانتو

کیمونو دوخت نهایی

طرح درس-جلسه بیست و سوم

مدلکشی

توضیحات برش ودوخت

دوخت قسمت جلو

دوخت قسمت پشت

آماده سازی و دوخت آستین

طرح درس-جلسه بیست و چهار

توضیحات الگو و برش

برش آستین

برش نوار اریب

دوخت مغزى يقه و نوار جلو مانتو

وصل یقه و سجاف

آماده سازی آستین و نهایی

طرح درس پالتو چرم-جلسه بیست و پنج

الگوکشی پالتو چرم

توضیحات برش

دوخت برش ها و رودوز

تزئینات بالاتنه پالتو

دوخت جیب فیلتاب برای پالتو

دوخت پل کمربند

دوخت یقه

وصل یقه به بالاتنه و آستر

دوخت آستین

وصل آستين

سخن آخر

قیمت دوره

950,000 تومان

امتیازی ثبت نشده است
تاریخ انتشار: 17 اسفند 1400آخرین بروزرسانی: 24 اردیبهشت 1401تعداد بازدید: 2595
قوانین و مزایای استفاده

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • تضمین کیفیت آموزش ها
  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • فروش فقط از طریق پارسیان مزون و پیج دوخت
  • به صورت رایگان یک یا چند آموزش را دریافت می کنید.
قیمت دوره

950,000 تومان