خرید پکیج آموزش مانتودوز زهرا حسینی

تصویر شاخص

آموزش مانتودوز زهرا حسینی یکی از کامل ترین دوره های مانتودوز مجازی است. دوره مانتو دوز شامل ۲۵ جلسه آموزشی است . بیش از ۲۰۰ فیلم آموزشی برای شما تهیه شده است .
در این دوره، آموزش ۱۲ مدل مانتو و پالتو ,به طور کامل مدل کشی, برش و دوخت می شود.
همچنین آموزش الگوکشی و دوخت تمام یقه های مختلف و انواع مختلف آستین آموزش داده شده است

در صورت بروز هرگونه مشکل در مشاهده یا خرید پکیج به شماره زیر در واتسپ پیام دهید:

۰۹۳۷۷۹۰۵۶۷۵

آموزش دوخت مانتو

سرفصل های دوره مانتو دوز:

سرفصل های دوره به شرح زیر است:

جلسه اول

جلسه اول شامل مباحث زیر می باشد:

 1. سخن اول
 2. ابزار موردنیازخیاطی
 3. اندازه گیری صحیح
 4. شالوده اصلی بالاتنه
 5. کنترل کمربالاتنه
 6. پنس پهلو وزیرسینه
 7. پنس کج یااریب
 8. حجیم کردن پنس پهلو و زیر سینه
 9. لقی حلقه ویقه
 10. پنس طلایی

 جلسه دوم

جلسه دوم دوره آموزش مانتودوز شامل ایرادهای اندامی بالاتنه است:

 1. برش کارور
 2. ایراد اندامی باسن تخت
 3.  شکم تخت
 4.   سینه برجسته و شکم تخت
 5. سینه بیش از حد برجسته
 6.  روی ران و بغل ران برجسته
 7.  سینه کوچک
 8.  ایراد اندامی شکم برجسته
 9.  پهلوی برجسته
 10.   پهلوی برجسته و باسن برجسته
 11.  سرشانه افتاده
 12.  قوز
 13. برش سرشانه
 14. آماده سازی لباس تنگ یافون
 15. لباس کمرجدا
 16. رگالی کردن

جلسه سوم

مطالب آموزشی در جلسه سوم به شرح زیر است:

 1. تکنیک دوختی آشنایی با دوخت چرخ خیاطی
 2.  دوخت یه پایه, دو پایه, نیش
 3. دوخت حریر دوزی
 4. پارچه سازی
 5. دوخت کردی یا جین
 6. دوخت تزئینی گت
 7.  فارسی بر کردن
 8. اشتباهات زانفیکس
 9. زیپ معمولی
 10. زیپ مخفی
 11. شناخت پارچه
 12.  شناخت لایی چسب

جلسه چهارم

جلسه چهارم دوره مانتودوز شامل الگوکشی انواع آستین است :

 1.  اندازه گیری آستین
 2. شالوده آستین
 3. آستین مچ
 4.  پاکتی
 5. آستین کلوش
 6.  پفی
 7. دوخت آستین پاکت جدا
 8.  آستین پاکت سرخود
 9. کش دوزی آستین
 10. ایراد اندامی بازوی چاق

جلسه پنجم

آموزش های دوره مانتو دوز در جلسه پنجم به شرح زیر است:

 1.  جیب پهلو
 2.  پاکت جدا
 3.   آلمانی
 4.  قزن
 5. تنبلانه دست دوزی
 6.  سجاف دکمه مخفی
 7.  قاپک
 8.  جا دکمه
 9. چسباندن لایی حریر
 10.  دکمه مخفی
 11.  پیلی
 12.  بندینک
 13.  پیاله چین سوزنی

جلسه ششم

جلسه ششم دوره مانتودوز شامل آموزش الگوکشی انواع یقه می باشد که به شرح زیر است:

 1.  یقه آخوندی
 2.  یقه مردانه
 3.  فرنچی
 4.  یقه شکاری
 5.  یقه های تخت
 6.  هفت برگردان
 7.  آرشال
 8.  آمریکایی
 9.  آرشال پشت یقه دار
 10.  انگلیسی سجاف جدا
 11.  یقه انگلیسی سجاف سرخود

 جلسه هفتم

آموزش های مربوط به جلسه هفتم دوره مانتودوز به دوخت انواع یقه می پردازد و به شرح زیر است:

 1. برش یقه های تخت
 2. برش یقه های غیر تخت
 3.  یقه دالبر
 4.  چهارگوش
 5. شکاری
 6.  آخوندی
 7.  مردانه
 8.  فرنچی
 9.  شکاری مدل دار
 10.  هفت برگردان
 11.  انگلیسی
 12.  آمریکایی
 13. آرشال

 جلسه هشتم

در این جلسه با الگوکشی انواع کیمونوها آشنا خواهید شد:

 1. اطرح درس
 2. الگوکشی کیمونو
 3. لقی گیری و کشیدگی کیمونو
 4. سجاف کیمونو
 5. کیمونو رگلان
 6. مانتو خفاشی
 7. کیمونو پانچ
 8. الگوکشی کیمونو پیلی۱
 9. مدل کشی کیمونو کلوش
 10. کیمونو۲و۳
 11. کیمونو چهار
 12. دوخت های کیمونو

 جلسه نهم

در این جلسه می توانید مباحث زیر را مشاهده کنید:

 1. مدل کشی ۱
 2.  ۲
 3. ۳
 4.  ۴
 5.  ۵
 6.  ۶
 7. مدل کشی بالاتنه
 8. مدل کشی آستین

 جلسه دهم

آموزش های این جلسه از دوره مانتودوز شامل مباحث زیر می باشد:

 1. مدلکشی چیندار۱
 2.  چیندار۲
 3.  چیندار۳
 4. انتظارات عملکردی

 جلسه یازدهم

 1.  مدل کشی برش فیانگو
 2. برشدار ۲
 3.  برشدار ۳

 

 جلسه دوازدهم

 1. مدل کشی غیرقرینه
 2.  غیرقرینه
 3. انتظارات

 

جلسه سیزدهم

 1. مدل کشی پالتو
 2.  بارونی
 3.  پالتو

 جلسه چهاردهم

در جلسه چهاردهم درس الگوکشی, برش و دوخت یک کیمونو نخی به شما آموزش داده خواهد شد.

 1. طرح درس
 2. الگوکشی کیمونو
 3. برش مانتو وسجاف
 4. توضیحات کلی دوخت
 5. دوخت کیمونو
 6. دوخت پاکت آستین

 جلسه پانزدهم

در جلسه شما می توانید تمام مراحل دوخت یک مانتو آبشاری زیبا را یاد بگیرید.

 1. طرح درس
 2. مانتو ابشاری-مدل کشی جدید
 3. توضیحات الگو و برش
 4. توضیحات اولیه و دوخت مانتو
 5. نوار دوزی دور مانتو
 6. دوخت آستین
 7. وصل آستین
 8. اتمام کار

 جلسه شانزدهم

مبحث پیش رو حاوی یک مانتو دخترانه چین دار است که  از الگوکشی, برش و دوخت آن را یاد می گیرید.

 1. طرح درس
 2. مدلکشی مانتوزرد
 3. مدلکشی آستین مانتو زرد
 4. برش مانتو زرد
 5. چین کش کردن
 6. دوخت بالاتنه
 7. دوخت سجاف بالاتنه
 8. آماده سازی آستین
 9. وصل آستین و تکمیل مانتو

 جلسه هفدهم

در جلسه هفدهم یک مانتو سوئیت دخترانه را به شما آموزش خواهیم داد.

 1. طرح درس
 2. الگوکشی
 3. مدلکشی آستین
 4. برش مانتو
 5. سجاف جلو درست
 6. آماده سازی جیب
 7. دوخت جیب
 8. وصل بالاتنه
 9.  مچ
 10. وصل آستین و اتمام کار

 جلسه هجدهم

 1. طرح درس
 2. قسمت اول مانتو رگالی
 3.  مانتو رگالی۲
 4.  سوم مانتو رگالی

 جلسه نوزدهم

در این جلسه آموزش یک مانتو گت دار زیبا را آموزش خواهید دید:

 1. طرح درس
 2. مدل کشی
 3. دوخت بالا تنه
 4. دوخت لیفه مانتو
 5. وصل بالاتنه به دامن
 6. نوار داخل لیفه
 7. اماده سازى استین
 8. وصل آستین

 جلسه بیستم

در این درس شما با دوخت مانتو با آستین لاله ای آشنا خواهید شد:

 1. طرح درس
 2. توضیحات دوخت
 3. دوخت یقه
 4. گان دو زی سجاف یقه
 5. وصل یقه و سرشانه
 6. دوخت پنس و پهلو
 7. دوخت آستین قسمت اول
 8.  آستین قسمت دوم
 9. وصل آستین

 جلسه بیست و یک

 1. طرح درس
 2. مدل کشی
 3. نکات برش و دوخت
 4. چین کش کردن قسمت پایین مانتو
 5. دوخت جیب
 6.  سجاف جلو و پهلو
 7.  استین

جلسه بیست و دوم

در این درس شما یک کیمونو مجلسی را به خوبی یاد خواهید گرفت:

 1. طرح درس
 2. الگوکشی
 3. برش مانتو
 4. برش سجاف
 5. توضیحات برش و دیزاین تور
 6. دوخت کیمونو مجلسی
 7. فارسی برکردن سجاف مانتو
 8. دوخت نهایی

 جلسه بیست و سوم

در این درس شما می توانید مراحل دوخت مانتو با آسترکشی را یاد بگیرید:

 1. توضیحات اولیه
 2. مدلکشی
 3. توضیحات برش ودوخت
 4. دوخت قسمت جلو
 5. دوخت قسمت پشت
 6. توضیح و دوخت آستین

جلسه بیست و چهارم

در این درس شما با نکات مهم در زمینه ی دوخت مانتو مغزی دوزی آشنا خواهید شد:

 1. طرح درس
 2. الگوکشی
 3. توضیحات الگو و برش
 4. برش استین
 5. برش نواراریب
 6. آماده سازى مغزى
 7. مغزى یقه و نوار جلو مانتو
 8. نکات وصل یقه و سجاف
 9.  آستین و نهایی

 

جلسه بیست و پنجم

در این درس شما با نکات مهم در زمینه ی دوخت پالتو چرم آشنا خواهید شد:

 1. طرح درس
 2. الگوکشی پالتو چرم
 3. توضیحات برش پارچه چرم
 4.  برش ها و رودوز
 5. تزئینات بالاتنه پالتو
 6. جیب فیلتاب برای پالتو
 7. دوخت پل کمربند
 8.  یقه
 9. وصل یقه به بالاتنه و آستر
 10. دوخت آستین
 11. وصل آستین

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید و تماشای آموزش ها, به شماره 09377905675 در ایتا یا تلگرام پیام دهید

فصل 1

الگوکشی

سخن اول دوختها

قسمت 1

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

طرح درس-جلسه اول

قسمت 2

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

ابزار موردنیازخیاطی

قسمت 3

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

اندازه گیری صحیح

قسمت 4

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

شالوده اصلی بالاتنه

قسمت 5

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

کنترل کمربالاتنه

قسمت 6

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

پنس پهلو وزیرسینه

قسمت 7

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

پنس کج یااریب

قسمت 8

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

حجیم کردن پنس پهلو و زیر سینه

قسمت 9

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

لقی حلقه ویقه

قسمت 10

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

پنس طلایی

قسمت 11

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

فصل 2

ایراد اندامی

برش کارور

قسمت 1

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

ایراد اندامی باسن تخت

قسمت 2

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

ایراداندامی شکم تخت

قسمت 3

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

ایراد اندامی سینه برجسته و شکم تخت

قسمت 4

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

ایراداندامی سینه بیش از حد برجسته

قسمت 5

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

ایراداندامی روی ران و بغل ران برجسته

قسمت 6

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

ایراد اندامی سینه کوچک

قسمت 7

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

ایراد اندامی شکم برجسته

قسمت 8

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

ایراد اندامی پهلوی برجسته

قسمت 9

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

ایراد اندامی پهلوی برجسته و باسن برجسته

قسمت 10

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

ایراد اندامی سرشانه افتاده

قسمت 11

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

ایراد اندامی قوز

قسمت 12

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

برش سرشانه

قسمت 13

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

آماده سازی لباس تنگ یافون

قسمت 14

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

لباس کمرجدا

قسمت 15

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

رگالی کردن

قسمت 16

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

فصل 3

تکنیک دوختی

تکنیک دوختی

قسمت 1

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت حریر دوزی

قسمت 2

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

پارچه سازی

قسمت 3

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت کردی یا جین

قسمت 4

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت تزیینی گت

قسمت 5

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

فارسی بر کردن

قسمت 6

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

اشتباهات زانفیکس

قسمت 7

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

زیپ معمولی

قسمت 8

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

زیپ مخفی

قسمت 9

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

شناخت پارچه

قسمت 10

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

شناخت لایی چسب

قسمت 11

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

فصل 4

آستین

اندازه گیری آستین

قسمت 1

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

شالوده آستین

قسمت 2

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

آستین مچ

قسمت 3

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

آستین پاکتی

قسمت 4

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

استین کلوش

قسمت 5

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

آستین پفی

قسمت 6

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت آستین پاکت جدا

قسمت 7

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت آستین پاکت سرخود

قسمت 8

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

کش دوزی آستین

قسمت 9

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

ایراد اندامی بازوی چاق

قسمت 10

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

فصل 5

نکات دوختی

چسباندن لایی حریر

قسمت 1

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت دکمه مخفی

قسمت 2

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت پیلی

قسمت 3

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت بندینک

قسمت 4

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت پیاله چین سوزنی

قسمت 5

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت جیب پهلو

قسمت 6

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت جیب پاکت جدا

قسمت 7

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت جیب آلمانی

قسمت 8

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت قزن

قسمت 9

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

تنبلانه دست دوزی

قسمت 10

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت سجاف دکمه مخفی

قسمت 11

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت قاپک

قسمت 12

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت جادکمه

قسمت 13

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

فصل 6

الگوکشی انواع یقه

الگوکشی یقه آخوندی

قسمت 1

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

یقه مردانه

قسمت 2

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

الگوکشی یقه فرنچی

قسمت 3

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

یقه شکاری

قسمت 4

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

یقه تخت قسمت اول

قسمت 5

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

یقه تخت قسمت دوم

قسمت 6

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

یقه هفت برگردان دار

قسمت 7

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

الگوکشی یقه آرشال

قسمت 8

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

یقه آمریکایی

قسمت 9

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

آرشال پشت یقه دار

قسمت 10

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

یقه انگلیسی سجاف جدا

قسمت 11

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

انگلیسی سجاف سر خود

قسمت 12

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

فصل 7

دوخت انواع یقه

برش یقه های تخت

قسمت 1

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

برش یقه های غیر تخت

قسمت 2

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت یقه دالبر

قسمت 3

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت یقه چهارگوش

قسمت 4

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت یقه شکاری

قسمت 5

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت یقه آخوندی

قسمت 6

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت یقه مردانه

قسمت 7

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت یقه فرنچی

قسمت 8

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت یقه شکاری مدلدار

قسمت 9

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت یقه هفت برگردان دار

قسمت 10

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت یقه آرشال

قسمت 11

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت برش یقه انگلیسی - برش

قسمت 12

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت یقه انگلیسی قسمت اول

قسمت 13

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت یقه انگلیسی قسمت دو

قسمت 14

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت یقه آمریکایی

قسمت 15

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

فصل 8

انواع کیمونو

طرح درس

قسمت 1

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

الگوکشی کیمونو

قسمت 2

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

لقی گیری و کشیدگی کیمونو

قسمت 3

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

سجاف کیمونو

قسمت 4

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

کیمونو رگلان

قسمت 5

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

مانتو خفاشي

قسمت 6

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

کیمونو پانچ

قسمت 7

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

کیمونو پیلی

قسمت 8

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

كيمونو كلوش

قسمت 9

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

كيمونو كلوش

قسمت 10

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

کیمونو مدل 2و3

قسمت 11

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

کیمونو چهار

قسمت 12

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت های کیمونو

قسمت 13

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

فصل 9

مدل كشي

مدل كشي1

قسمت 1

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

مدل کشی2

قسمت 2

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

مدل کشی3

قسمت 3

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

مدل کشی4

قسمت 4

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

مدلکشی5

قسمت 5

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

مدلکشی6

قسمت 6

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

مدل کشی7

قسمت 7

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

مدل کشی8

قسمت 8

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

فصل 10

مدلکشی چیندار

مدلکشی چیندار

قسمت 1

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

مدلکشی چیندار2

قسمت 2

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

مدلکشی چیندار3

قسمت 3

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

انتظارات عملکردی

قسمت 4

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

فصل 11

مدل كشي برشدار

مدل كشی برش فیانگو

قسمت 1

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

مدل كشي برشدار

قسمت 2

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

مدل كشي برشدار

قسمت 3

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

فصل 12

مدل کشی غیرقرینه

مدل کشی غیرقرینه

قسمت 1

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

غیرقرینه

قسمت 2

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

انتظارات عملکردی

قسمت 3

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

فصل 13

مدل کشی

مدل کشی پالتو

قسمت 1

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

مدلکشی بارونی

قسمت 2

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

مدل کشی پالتو کلاه دار آزاد

قسمت 3

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

فصل 14

مانتو کیمونو نخی

طرح درس

قسمت 1

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

الگوکشی کیمونو

قسمت 2

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

برش مانتو وسجاف

قسمت 3

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

توضیحات کلی دوخت

قسمت 4

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت کیمونو

قسمت 5

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت پاکت آستین

قسمت 6

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

فصل 15

مانتو آبشاری

طرح درس

قسمت 1

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

مدل کشی

قسمت 2

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

توضيحات الگو و برش

قسمت 3

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

توضیحات اولیه

قسمت 4

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

نوار دوزی دور مانتو

قسمت 5

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت آستين

قسمت 6

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

وصل آستين

قسمت 7

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

اتمام کار

قسمت 8

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

فصل 16

مانتو چین دار

طرح درس

قسمت 1

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

مدلکشی مانتو

قسمت 2

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

مدلکشی آستین مانتو

قسمت 3

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

برش مانتو

قسمت 4

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

چین کش کردن

قسمت 5

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت بالاتنه

قسمت 6

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت سجاف بالاتنه

قسمت 7

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

آماده سازی آستین

قسمت 8

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

وصل آستین و تکمیل مانتو

قسمت 9

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

فصل 17

مانتو سوئیت

طرح درس

قسمت 1

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

الگوکشی

قسمت 2

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

مدلکشی آستین

قسمت 3

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

برش مانتو

قسمت 4

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

سجاف جلو

قسمت 5

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

آماده سازی جیب

قسمت 6

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت جیب

قسمت 7

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

وصل بالاتنه

قسمت 8

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

آماده سازی مچ

قسمت 9

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

وصل آستین و اتمام کار

قسمت 10

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

فصل 18

مانتو رگالی

طرح درس

قسمت 1

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

قسمت اول مانتورگالی

قسمت 2

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

قسمت دوم مانتورگالی

قسمت 3

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

قسمت سوم مانتورگالی

قسمت 4

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

فصل 19

مانتو گت دار

طرح درس

قسمت 1

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

مدل کشی

قسمت 2

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت بالاتنه

قسمت 3

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت ليفه مانتو

قسمت 4

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

وصل بالاتنه به دامن

قسمت 5

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

نوار داخل لیفه

قسمت 6

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

آماده سازى آستين

قسمت 7

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

وصل آستین

قسمت 8

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

فصل 20

مانتو آستین لاله ای

طرح درس

قسمت 1

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

توضيحات دوخت

قسمت 2

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت يقه

قسمت 3

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

گان دو زی سجاف یقه

قسمت 4

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

وصل يقه و سرشانه

قسمت 5

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت پنس و پهلو

قسمت 6

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت آستين قسمت اول

قسمت 7

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت آستين قسمت دوم

قسمت 8

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

وصل استین

قسمت 9

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

فصل 21

مانتواسپرت مجلسی

طرح درس

قسمت 1

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

مدلکشی

قسمت 2

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

نکات برش و دوخت

قسمت 3

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

چین کش کردن قسمت پایین مانتو

قسمت 4

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت جیب

قسمت 5

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت سجاف جلو و پهلو

قسمت 6

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

قسمت 7

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

فصل 22

کیمونو مجلسی

طرح درس

قسمت 1

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

الگوکیمونو -مجلسی

قسمت 2

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

برش مانتو

قسمت 3

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

برش سجاف

قسمت 4

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

توضیحات برش و دیزاین تور

قسمت 5

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت کیمونو

قسمت 6

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

فارسی برکردن سجاف مانتو

قسمت 7

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

کیمونو دوخت نهایی

قسمت 8

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

فصل 23

مانتو با آسترکشی

طرح درس

قسمت 1

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

مدلکشی

قسمت 2

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

توضیحات برش ودوخت

قسمت 3

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

توضیحات برش و دوخت

قسمت 4

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت قسمت جلو

قسمت 5

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت قسمت پشت

قسمت 6

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

آماده سازی و دوخت آستین

قسمت 7

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

فصل 24

مانتو مغزی

طرح درس

قسمت 1

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

مدل کشی

قسمت 2

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

توضیحات الگو و برش

قسمت 3

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

برش آستین

قسمت 4

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

برش نوار اریب

قسمت 5

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت مغزى يقه و نوار جلو مانتو

قسمت 6

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

وصل یقه و سجاف

قسمت 7

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

آماده سازى مغزى

قسمت 8

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

آماده سازی آستین و نهایی

قسمت 9

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

فصل 25

پالتو چرم

طرح درس پالتو چرم

قسمت 1

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

الگوکشی پالتو چرم

قسمت 2

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

توضیحات برش

قسمت 3

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت برش ها و رودوز

قسمت 4

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

تزئینات بالاتنه پالتو

قسمت 5

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت جیب فیلتاب برای پالتو

قسمت 6

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت پل کمربند

قسمت 7

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت یقه

قسمت 8

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

وصل یقه به بالاتنه و آستر

قسمت 9

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت آستین

قسمت 10

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

وصل آستين

قسمت 11

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

سخن آخر

قسمت 12

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

فصل 26

سارافون و دامن شلواری (آپدیت)

طرح درس

قسمت 1

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

الگوکشی سارافون

قسمت 2

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

الگوکشی دامن شلواری

قسمت 3

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت سارافون-قسمت اول

قسمت 4

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت قسمت دوم

قسمت 5

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت قسمت سوم

قسمت 6

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت قسمت چهارم

قسمت 7

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دامن شلواری قسمت اول

قسمت 8

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دامن شلواری قسمت دوم

قسمت 9

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

اتمام

قسمت 10

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

فصل 27

مانتو جلوبسته باتیک(آپدیت)

طرح درس

قسمت 1

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

الگوكشي

قسمت 2

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت بليطي

قسمت 3

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت سجاف

قسمت 4

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت آستین

قسمت 5

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت لبه آستین 1

قسمت 6

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت لبه آستین 2

قسمت 7

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

سخن آخر

قسمت 8

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

فصل 28

مانتو بارداری (آپدیت)

طرح درس بارداری

قسمت 1

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

الگوکشی

قسمت 2

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت بالاتنه

قسمت 3

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت سجاف

قسمت 4

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

دوخت آستین

قسمت 5

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

اتمام

قسمت 6

نمایش
برای تماشا دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید

1سخن اول دوختها

2طرح درس-جلسه اول

3ابزار موردنیازخیاطی

4اندازه گیری صحیح

5شالوده اصلی بالاتنه

6کنترل کمربالاتنه

7پنس پهلو وزیرسینه

8پنس کج یااریب

9حجیم کردن پنس پهلو و زیر سینه

10لقی حلقه ویقه

11پنس طلایی

12برش کارور-جلسه دوم

13ایراد اندامی باسن تخت

14ایراداندامی شکم تخت

15ایراد اندامی سینه برجسته و شکم تخت

16ایراداندامی سینه بیش از حد برجسته

17ایراداندامی روی ران و بغل ران برجسته

18ایراد اندامی سینه کوچک

19ایراد اندامی شکم برجسته

20ایراد اندامی پهلوی برجسته

21ایراد اندامی پهلوی برجسته و باسن برجسته

22اندامی سرشانه افتاده

23ایراداندامی قوز

24برش سرشانه

25سازی لباس تنگ یافون

26لباس کمرجدا

27رگالی کردن

28دوخت حریر دوزی-جلسه سوم

29پارچه سازی

30دوخت کردی یا جین

31دوخت تزیینی گت

32فارسی بر کردن

33اشتباهات زانفیکس

34زیپ معمولی

35زیپ مخفی

36شناخت پارچه

37شناخت لایی چسب

38اندازه گیری آستین-جلسه4

شالوده آستین

آستین مچ

آستین پاکتی

استین کلوش

آستین پفی

دوخت آستین پاکت جدا

دوخت آستین پاکت سرخود

کش دوزی آستین

ایراد اندامی بازوی چاق

چسباندن لایی حریر-جلسه5

دوخت دکمه مخفی

دوخت پیلی

دوخت بندینک

دوخت پیاله چین سوزنی

دوخت جیب پهلو

دوخت جیب پاکت جدا

دوخت جیب آلمانی

دوخت قزن

تنبلانه دست دوزی

دوخت سجاف دکمه مخفی

دوخت قاپک

دوخت جادکمه

الگوکشی یقه آخوندی-جلسه 6

یقه مردانه

الگوکشی یقه فرنچی

یقه شکاری

یقه تخت قسمت اول

یقه تخت قسمت دوم

یقه هفت برگردان دار

الگوکشی یقه آرشال

یقه آمریکایی

آرشال پشت یقه دار

یقه انگلیسی سجاف جدا

انگلیسی سجاف سر خود

برش یقه های تخت-جلسه 7

برش یقه های غیر تخت

دوخت یقه دالبر

دوخت یقه چهارگوش

دوخت یقه شکاری

دوخت یقه آخوندی

دوخت یقه مردانه

دوخت یقه فرنچی

دوخت یقه شکاری مدلدار

دوخت یقه هفت برگردان دار

دوخت یقه آرشال

دوخت برش یقه انگلیسی - برش

دوخت یقه انگلیسی قسمت اول

دوخت یقه انگلیسی قسمت دو

دوخت یقه آمریکایی

طرح درس-جلسه 8

الگوکشی کیمونو

لقی گیری و کشیدگی کیمونو

سجاف کیمونو

کیمونو رگلان

مانتو خفاشي

کیمونو پانچ

کیمونو پیلی

كيمونو كلوش

كيمونو

کیمونو مدل 2و3

کیمونو چهار

دوخت های کیمونو

مدل كشي1 -جلسه 9

مدل کشی2

مدل کشی3

مدل کشی4

مدلکشی5

مدلکشی6

مدل کشی7

مدل کشی8

مدلکشی چیندار-جلسه 10

مدلکشی چیندار2

مدلکشی چیندار3

انتظارات عملکردی

مدل كشی برش فیانگو-جلسه11

مدل كشي برشدار

مدل كشي برشدار

مدل کشی غیرقرینه-جلسه12

غیرقرینه

انتظارات عملکردی

مدل کشی پالتو-جلسه13

مدلکشی بارونی

مدل کشی پالتو کلاه دار آزاد

طرح درس-جلسه14

الگوکشی کیمونو

برش مانتو وسجاف

توضیحات کلی دوخت

دوخت کیمونو

دوخت پاکت آستین

طرح درس-جلسه15

مدل کشی

توضيحات الگو و برش

توضیحات اولیه

نوار دوزی دور مانتو

دوخت آستين

وصل آستين

اتمام کار

طرح درس-جلسه16

مدلکشی مانتو

مدلکشی آستین مانتو

برش مانتو

چین کش کردن

دوخت بالاتنه

دوخت سجاف بالاتنه

آماده سازی آستین

وصل آستین و تکمیل مانتو

طرح درس-17

الگوکشی

مدلکشی آستین

برش مانتو

سجاف جلو

آماده سازی جیب

دوخت جیب

وصل بالاتنه

آماده سازی مچ

وصل آستین و اتمام کار

طرح درس-جلسه17

الگوکشی

مدلکشی آستین

برش مانتو

سجاف جلو

آماده سازی جیب

دوخت جیب

وصل بالاتنه

آماده سازی مچ

وصل آستین و اتمام کار

طرح درس-جلسه18

مدل كشي

قسمت اول مانتورگالی

قسمت دوم مانتورگالی

قسمت سوم مانتورگالی

طرح درس-جلسه 19

مدل کشی

دوخت بالاتنه

دوخت ليفه مانتو

وصل بالاتنه به دامن

نوار داخل لیفه

آماده سازى آستين

وصل آستین

طرح درس-جلسه20

توضيحات دوخت

دوخت يقه

گان دو زی سجاف یقه

وصل يقه و سرشانه

دوخت پنس و پهلو

دوخت آستين قسمت اول

دوخت آستين قسمت دوم

وصل استین

طرح درس-جلسه21

مدلکشی

نکات برش و دوخت

چین کش کردن قسمت پایین مانتو

دوخت جیب

دوخت سجاف جلو و پهلو

طرح درس-جلسه 22

الگوکیمونو -مجلسی

برش مانتو

برش سجاف

توضیحات برش و دیزاین تور

دوخت کیمونو

فارسی برکردن سجاف مانتو

کیمونو دوخت نهایی

طرح درس-جلسه23

مدلکشی

توضیحات برش ودوخت

دوخت قسمت جلو

دوخت قسمت پشت

آماده سازی و دوخت آستین

طرح درس-جلسه24

مدل کشی

توضیحات الگو و برش

برش آستین

برش نوار اریب

دوخت مغزى يقه و نوار جلو مانتو

وصل یقه و سجاف

آماده سازى مغزى

آماده سازی آستین و نهایی

طرح درس-جلسه25

الگوکشی پالتو چرم

توضیحات برش

دوخت برش ها و رودوز

تزئینات بالاتنه پالتو

دوخت جیب فیلتاب برای پالتو

دوخت پل کمربند

دوخت یقه

وصل یقه به بالاتنه و آستر

دوخت آستین

وصل آستين

طرح درس-آپدیت-جلسه26

الگوکشی سارافون

الگوکشی دامن شلواری

دوخت سارافون-قسمت اول

دوخت قسمت دوم

دوخت قسمت سوم

دوخت قسمت چهارم

دامن شلواری قسمت اول

دامن شلواری قسمت دوم

اتمام

طرح درس-آپدیت-جلسه27

الگوكشي

دوخت بليطي

دوخت سجاف

دوخت آستین

دوخت لبه آستین 1

دوخت لبه آستین 2

سخن آخر

طرح درس-آپدیت-جلسه 28

الگوکشی

دوخت بالاتنه

دوخت سجاف

دوخت آستین

اتمام

قیمت دوره

2,820,000 تومان

تعداد
امتیازی ثبت نشده است
تاریخ انتشار: 17 اسفند 1400تعداد بازدید: 15687
قوانین استفاده
قیمت دوره

2,820,000 تومان

تعداد