03537261489
محتوای آموزش خیاطی، آموزش آنلاین، استایل شناسی، فیلم آموزشی خیاطی، خیاطی آسان، کژوال، آموزش آنلاین

استایل کژوال

سبکی که راحت، کاربردی، بی‌تکلف و مهم‌تر از همه به شما احساس طبیعی و آزادی می‌دهد. این تعریفی است که میتوان از استایل کژوال ارایه داد. کژوال یکی از سبک هایی است که بیشتر در خیابان می بینیم، زیرا ترکیب ...