03537261489

پل های ارتباطی

زهرا حسینی

زهرا حسینی هستم. در حال حاضر در استان یزد ساکن هستم. بیش از بیست سال سابقه در امر خیاطی و آموزش خیاطی دارم و دوست دارم اطلاعاتم در زمینه ی خیاطی را در اختیار شما قرار دهم.

دوره های مدرس